ProjeSessiz

Medya ve Göç Derneği / Animasyon / 20’ / Türkiye

Proje Sessiz, Türkiye’deki mülteci ve göçmenlerin günlük hayatlarında karşılaştıkları nefret söylemi ve ayrımcılıkları kendi cümleleriyle betimledikleri anlatılardan oluşan dijital bir hafıza merkezi yaratmayı amaçlıyor. Proje, mülteci ve göçmenlerin "Türkiye’de hangi ayrımcı/ötekileştirici durumlarla karşı karşıya kaldınız?" sorusuna cevap olarak aktardıkları deneyimleri video ve podcast formatında öyküleştirerek nefret söylemine dikkat çekmeyi amaçlıyor.
projesessiz-1.jpg