Göçün 8 Şiiri

Kurtuluş Özgen / Deneysel / 11 / Türkiye

Göçün 8 Şiiri, göç krizi üzerine odaklanan bir buluntu filmdir. ... Filmin anlatısı görüntü ve ses düzeni arasındaki çatışmadan açığa çıkar. Ticari imajların ve müziğin bağlam dışı (ve amaç dışı) kullanımıyla film, kapitalizme karşı duran, eleştirel bir yapı oluşturmaktadır.
gocun8siiri-1.jpg